Hinnakiri

Tööde nimetus

Ühik

Hind äibe-
maksuta

Hind
käibemaksuga

Tööde kirjeldus

Kanalisatsiooniummistuse kõrvaldamine
korteri seadmes

tund

25,50 EUR

30,60 EUR

Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga.

Kanalisatsiooniummistuse kõrvaldamine
püstikutes ja magistraaltorustikes

tund

37,50 EUR

45,00 EUR

Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga.

Kaevudevahelise ummistuse
kõrvaldamine

tund

62,50 EUR

75,00 EUR

Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga.

Torustiku / seadme avariiremont

tund

30,00 EUR

36,00 EUR

Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga.

Torustiku / seadme avariiremont
kui vajatakse keevitust

tund

35,00 EUR

42,00 EUR

Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga.

Külmunud torustike sulatamine

tund

37,50 EUR

45,00 EUR

Elektritrafo või puhuriga
kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga.

Vee sulgemine külmutusseadmega

tund

37,50 EUR

45,00 EUR

Koos külmutusgaasi maksumusega.

Fekaalivedu

tund

31,96 EUR

38,35 EUR

Paakauto kuni 1 tund tööd.

Kaevude käsitsi puhastamine

tund

25,50 EUR

30,60 EUR

Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga.

Kohalesõit, kui tööd pole võimalik
teostada

Kord

19,17 EUR

23,00 EUR

Puudub juurdepääs
või vajalik info

Santehniliste tööde tunnihind alates

tund

19,17 EUR

23,00 EUR

Seadmete, torustiku paigaldamine
või asendamine


Avariitööde tellimine ja hinnainfo: dispetšer tel 6 603 603 ööpäevaringselt

Remonditööde tellimine ja hinnainfo:
Oove Kask 6 602 704, 50 37 862
Andres Tamm 6 417 217, 50 37 861